• Česká internistická… || ZPRÁVY || SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍC…
 • SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

  Kompletní seznam výkonů prováděných v interním lékařství

  Seznam k 13. 2. 2015 ke stažení ZDE.

  Výkony sdílené s ostatními odbornostmi – dle SZV

  Aktualizováno 13 .2. 2015

  001 Praktické lékařství 
  01030
  Admin.  výkon 10 minut 68,59 Kč nesdílí   
  01201 Péče o stabilizovaného diabetika 4x 1 / rok 318,78 Kč nesdílí
  01441 Stanovení glukózy glukometrem 18,00 Kč sdílí
  01443 Stanovení INR z kapilární krve 173,00 Kč sdílí
  01445 Stanovení HB A1c 4x / rok 153,54 Kč sdílí
  15120 OH ve stolici 143,00 Kč nesdílí
  102 Angiologie –sdílí
  12110 Funkční tepenné testy 3x/1 rok 68,59 Kč sdílí
  12120 Refl. Tepenná vasodilatace 4x/1 rok 68,94 Kč sdílí
  12130 Vodní chladový pokus 1/ 1 den 34,47 Kč sdílí
  12140 Trendellenburgův nebo Perthesův žilní test na °1 DK  6x /1 rok 34,30 Kč sdílí
  12210 Kapilaroskopie 6x/1 rok 145,86 Kč sdílí
  12220 Doppler. vyš.tepen na 1 DK 6×1 rok 145,85 Kč sdílí
  12230 Pletymsografie na 1 konč. 12x/1 rok 238,54 Kč sdílí
  12232 Pletysmografie  zátěžová a složitější na 1 DK 6x /1 rok 238,54 Kč sdílí
  12234 Zátěžová farmakologická pletysmografie a kapilaroskopie 6x/1 rok 862,74 Kč sdílí
  12510 Lokální trombolýza uzávěrů perif. tepen 2x /1 rok 865,77 Kč sdílí
  103
  Diabetologie – žádný  nesdílí
  13022 Cílená edukace diabetika 4X /1 rok 347,48 Kč nesdílí   
  13055 Ošetření pacienta se sy. diabetické nohy 30/čtvrtletí 290,81 Kč nesdílí   
  13065 Měření transkutánního tlaku 02 na 1 DK 6x/1 rok 714,88 Kč nesdílí   
  13071 Larvální léčba ran  3x/1 rok  – 1 končetina 481,28 Kč nesdílí   
  13075 Kontinuální monitorace glykemie pomocí senzoru  4x/1 rok 2 035,57 Kč nesdílí   
  104 Endokrinologie – všechny  sdílí
  14110 Dynamické testy v endokrinologii 2x /1 d 109,16 Kč sdílí
  14210 Reflex. Achillovy šlachy přístroj. 1/týdně 36,58 Kč sdílí
  106 Gastroenterologie  – sdílí
  15130 Diagn. test v GE  1/den 214,87 Kč sdílí
  12110  Žal. laváž diatnostická 1/den    139,99 Kč
  sdílí
  15149 Určování H2 ve vydechovaném vzduchu 1xčtvrtletí 362,46 Kč sdílí
  15180 Rychlý  ureázový test (CLO test) 4x /1 rok 83,13 Kč sdílí
  15190 Vyšetření jaterní chromoexkrece 2x / 1 rok 106,24 Kč sdílí
  15370 Punkce břiš. orgánů tenkou jehlou 132,00 Kč sdílí
  15372 Biopsie t. střeva biopt. Kapsí 189,00 Kč sdílí
  115 Gastroenterologie – sdílí 
  15401 Ezofagastroduednoskopie 609,00 Kč 6/rok sdílí
  15402 Rektoskopie 164,00 Kč 12/rok sdílí
  15403 Sigmoideoskopie 675,99 Kč 4/rok sdílí
  15404 Totální koloskopie 891,73 Kč 4/rok sdílí
  15440 Odběr endoskopické materiálu   1/den 224,50 Kč sdílí
  15510 Léčba  cholelithiasy extrakorporální lithotrypsí 5/1 rok 9 148,79 Kč sdílí
  15900 Endoskop. dilatace  stenozy  tr. trubice 1x/ den 512,22 Kč sdílí
  15910 Endoskopická extrakce cizího tělesa z jícnu a žaludku 620,58 Kč sdílí
  15920 Endoskopická sklerotizace varixů 551,00 Kč sdílí
  15930 Endoskopická laserová fotokoagulace v tr.traktu /aron plazma koagulace /1den 2 207,71 Kč sdílí
  15950 Polypektomie endoskopická    6/1 rok 975,13 Kč sdílí
  15960 Endoskopická gastrostomie (přičti k zákl. výkonu) 4x/1 rok 642,85 Kč sdílí
  15970 Endoskopická ligace jícnových varixů  1/den 680,73 Kč sdílí
  15972 Rndoskopická sklerotizace varixů 551,00 Kč sdílí
  15980 Endoskopická ligace hemoroidů (přičti) 6x 1 rok 289,84 Kč sdílí
  15982 Sklerotizace hemoroidů   6x/1 rok 127,94 Kč nesdílí
  15990 Endoskopická  papilosfinkterotomie 847,14 Kč  3/rok sdílí
  15992 Extrakce konkrementu ze žlučových cest nebo extrakce stentu z GIT (přičti) 6/1 rok 350,68 Kč sdílí
  15993 Endoskopické zavedení  nasobil.katétru 2/1 rok 4 516,55 Kč sdílí
  15998 Vnitřní duodenosko drenáž (jen endosk. část) s dilatací žlučových cest) 6x/1rok 7 902,39 Kč sdílí
  15999 Extrakce konkrementu po EPT z D. Wirsungi 4x/1 rok 986,18 Kč sdílí
  106 Geriatrie – žádný nesdílí 
  16110 Test aktivit denního života 2x/1 rok 411,54 Kč nesdílí
  16120 Test mentálních funkcí 1/ 1/4 roku 205,97 Kč nesdílí
  107 Kardiologie
  17240 Holterovské vyšetření EKG 6 x za  1/4 roku schváleno, 07/2012 zrušeno 928,18 Kč nesdílí
  17129 Neinvazivní monitorace TK 4/ rok 309,60 Kč sdílí
  17220 Test na nakloněné rovině 1/den  4/1 rok 616,12 Kč sdílí
  17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP 1/den 669,55 Kč sdílí
  17260 Základní echokardiografie 1x/den  3x/ rok,
  392,82 Kč sdílí
  17520 Kardioverze elektrická/nikoliv při KPR/ 1/den 307,15 Kč sdílí
  117 Kardiologie – sdílí
  17233 Dočasná kardiostimulace 1x/ týden 9 009,63 Kč sdílí
  17710 Punkce perikardu  2x/1 týden (při kontrole ECHO přičti) 432,26 Kč sdílí
  108 Nefrologie – žádný nesdílí
  18511 Akutní peritoneální dialýza +/ den 2 118,00 Kč (?)  (nesdílí?)
  109 Revmatologie –  žádný nesdílí
  19219 Dg nebo léčebná punkce kloubní dutiny (?)    nesdílí
  202 Hematologie všechny sdílí
  22109 Léčebná venepunkce    1x/den 126,06 Kč sdílí
  22114 Punkce kostní dřeně a aspirace    6x/1 měsíc 161,81 Kč sdílí
  22116 Necílená punkce slezina 1 jehlou a aspirace 3x/měsíc 242,43 Kč sdílí
  202 Infekční lékařství  – žádný nesdílí  – nemá vlastní spec. výkony
  205 Pneumologie
  25213 Spirometrie 1x / den 162,96 Kč nesdílí
  25233 Ergometrie u plicních chorob     2x / rok 149,28 Kč nesdílí
  25501 Specializovaná intervence léčba závislosti na tabáku – vstupní 3x/život 411,34 Kč sdílí
  25503 Spec. intervence léčby  závislosti na tabáku 8x/rok 205,72 Kč sdílí
  215 Pneumologie nesdílí
  207 Alergologie nesdílí