• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zvýšení podílu prak…
  • Úhradová vyhláška pro rok 2016 zakotvuje bonifikaci pro praktické lékaře, kteří v průběhu roku odslouží minimálně 10 služeb na pohotovosti (analogická bonifikace je i pro PLDD). Doufejme, že tato jednorázová bonifikace ve výši 35 000,- pro rok 2016 zvýší zájem PL o účast na službách LPS, a uleví tak nemocničním lékařům, ponejvíce internistům, kteří nyní tyto služby zajišťují (v řadě okresů dosud výhradně oni, bez účasti PL). Nutným krokem je aktivní přístup organizátorů LPS – což jsou ponejvíce nemocnice, které jsou zajištěním PL pověřeny svým zřizovatelem, krajským úřadem. Naše zkušenost je taková, že na výzvu k účasti na službách reagovalo dalších 9 praktických lékařů – a nyní LPS v našem okrese zajišťuje 15 praktiků a pouze minimum lékařů nemocničních.

    MUDr. Zdeněk Monhart, Ph. D.

     

     

    Komentáře nejsou povoleny.